Gradska izborna komisija je na 30. sednici, održanoj 30. maja 2020. godine, proglasila Izbornu listu NEK MASKE PADNU – Zelena stranka – Nova stranka, koju je podnela Koalicija: NEK MASKE PADNU, za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada.

GIK je doneo i Rešenje o biračkim mestima za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Novog Sada, raspisanim za 21. jun 2020. godine. Na današnjoj sednici utvrđen je obrazac – OSGNS22/20 uverenje o izboru za odbornika Skupštine Grada Novog Sada, a donet je i Zaključak o utvrđivanju Kontrolnog formulara za logičko-računsko slaganje rezultata glasanja na biračkom mestu.