Na 32. sednici Gradske izborne komisije, održane 2. juna 2020. godine, članovi GIK-a obavešteni su o sprovedenom postupku nabavke usluga prevođenja, kao i o sprovedenom postupku nabavke usluga štampanja izbornog materijala.

Članovi GIK-a, na današnjoj sednici, obavešteni su i o sprovedenom postupku nabavke dobara administrativni materijal, a upoznati su i sa sprovedenim postupkom nabavke dobara reprezentacija za potrebe Gradske izborne komisije.