Danas, 4. juna 2020. godine, u 12:19 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, RUSKA STRANKA podnela je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: RUSKA STRANKA.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.