Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2019. godinu.

Nadležna za realizaciju korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine je Gradska uprava za zaštitu životne sredine iz čijeg se izveštaja može videti da su sve aktivnosti planirane programom realizovane u celosti i da je utrošeno 98,99% planiranih sredstava. Od toga je kako stoji u ovom Izveštaju, za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada od planiranih 6,9 miliona dinara realizovano 83,3%, za praćenje stanja i prognoza aeropolena od planiranih 1,1 milion dinara realizovano je 99,99%, za čišćenje i saniranje javnih površina od planiranih 37 miliona dinara realizovano je 99,5%, za praćenje ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda od planiranih 1,2 miliona dinara realizovano je 78,29%, za očuvanje i unapređenje zelenih površina od planiranih 122 miliona dinara realizovano je 99,86%, za zaštitu i razvoj zaštićenih prirodnih dobara od planiranih 17,5 miliona dinara realizovano je 99,48%, za praćenje nivoa buke u životnoj sredini od planiranih 0,66 miliona dinara realizovano je 41,42%, za izradu publikacija i drugog edukativnog materijala od planiranih 3 miliona dinara realizovano je 95,32% i za uklanjanje radioaktivnih gromobrana od planiranih 13 miliona dinara realizovano je 99,69%. Programske aktivnosti, sufinansiranje projekata i programa koji doprinose jačanju svesti o potrebi zaštite životne sredine i sufinansiranje istraživačkih i razvojnih projekata i programa koji doprinose zaštiti životne sredine, za koje je planirano po 30 miliona dinara, realizovane su u celosti.

Usvojeni Izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.