Danas, 5. juna 2020. godine, u 19:10 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, Koalicija Zdrava Srbija – Narodni slobodarski pokret podnela je Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: ZDRAVA STRANA GRADA.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.