Danas, 5. juna 2020. godine, u 18:35 časova, Gradskoj izbornoj komisiji, Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko podneli su Izbornu listu kandidata za izbor odbornika Skupštine Grada Novog Sada, pod nazivom: Ratni veterani za Srbiju-Vojnovi veterani pre Srbsko.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, Gradska izborna komisija proglašava izbornu listu najkasnije u roku od 24 časa od prijema izborne liste i potrebne dokumentacije.