Gradska izborna komisija je na 36. sednici, održanoj 7. juna 2020. godine, donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača na području Grada Novog Sada. Naime, Rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, utvrđeno je da je u delu Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Novog Sada upisano ukupno 332.640 birača, sa danom 5. junom 2020. godine.

Takođe, članovi GIK-a odbacili su, kao neosnovana, dva prigovora podnosioca Izborne liste političke stranke Ratni veterani za Srbiju – Vojnovi veterani pre Srbsko na rešenja Gradske izborne komisije da ova politička stranka nema položaj političke stranke slovačke nacionalne manjine, kao i da ne ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav GIK-a.