Članovi Saveta za obrazovanje i sport na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su i uputili Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu. Na današnjoj sednici većinom glasova prihvaćen je i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Navedeni predlozi naći će se pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.