Danas je održana LXII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Odluka o potvrđivanju Odluke o načinu plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini Grada Novog Sada u toku vanrednog stanja

2. Odluka o potvrđivanju Odluke o izmeni Odluke o ostvarivanju potreba i interesa mladih u oblastima omladinskog sektora na teritoriji Grada Novog Sada

3. Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

4. Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2020. godinu

5. Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

6. Rešenje o potvrđivanju Rešenja o davanju prethodne saglasnosti Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ Novi Sad na Predlog odluke o izmenama Odluke o uslovima zaduživanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za finansiranje investicionog projekta nabavke 30 autobusa, 25 solo i 5 zglobnih sa pogonom na CNG

7. Odluka o potvrđivanju Rešenja o davanju saglasnosti na odredbe Odluke o izmeni statuta Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ Novi Sad kojima je uređen način i postupak upisa dece

8. Odluka o potvrđivanju Odluke o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7

9. Odluka o potvrđivanju Odluke o načinu korišćenja sredstava sa namenskog dinarskog i deviznog podračuna u okviru Konsolidovanog računa trezora

10. Odluka o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji Grada Novog Sada

11. Odluka o dopuni Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

12. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Dečije bolnice i stanovanja na delu prostora između ulica Hajduk Veljkove i Futoške u Novom Sadu (lokalitet između ulica Hajduk Veljkove i dr Hempta)

13. Odluka o izradi plana detaljne regulacije poslovanja duž Ulice Paje Radosavljevića u Novom Sadu

14. Odluka o izradi plana generalne regulacije mosta u produžetku Bulevara Evrope u Novom Sadu

15. Odluka o Programu stambene podrške za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće u 2020. godini

16. Odluka o korišćenju sredstava za tekuće održavanje stanova i kuća u javnoj svojini Grada Novog Sada radi realizacije stambene podrške Grada Novog Sada u 2020. godini

17. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije

18. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu

19. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu

20. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

21. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

22. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

23. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

24. Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu

26. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu

27. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu

29. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

30. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

31. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

32. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu

33. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

35. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine

36. Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2019. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju

37. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 1 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u Ulici Modene

38. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na uglu Uspenske i Šafarikove ulice

39. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 3 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine

40. Rešenje o davanju saglasnosti na konačni Nacrt ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 4 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže u na Trgu Republike

41. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarsku parcelu broj: 540/47, K.O. Novi Sad IV, površine 1ha 48a 52m2

42. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, katastarskih parcela u K.O. Novi Sad IV i to parcela broj: 540/51; 540/52; 540/53; 540/57; 540/58; 540/63; 540/64; 540/66; 540/79; 540/80 i 540/81

43. Rešenje o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada Savić Miloradu iz Beograda

44. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i EUROINVEST NS DOO NOVI SAD

45. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i investitora, Gordane Kozarov i Miloša Kozarova

46. Odluka o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Opštinu Sremski Karlovci, bez naknade

47. Odluka o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Opštinu Apatin, bez naknade

48. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Autonomnoj pokrajini Vojvodini za potrebe Instituta za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, bez naknade

49. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta i javnih službi Skupštine Grada Novog Sada:

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Čeneju (produžetak Ulice Koste Nađa)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Čeneju (produžetak Ulice partizanske)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Čeneju (Ulica zmajevački drum)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Čeneju (Ulica temerinski put)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Čeneju (Ulica oglednih polja)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Božidara Grujovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Jefte Tešića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Katarine Milovuk)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Blagoja Brančića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Sime Ćirkovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Dafine Nane Natošević)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Nikole Milutinovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Stefana Vujanovskog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Olge Hadžić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Kornelije Rakić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Jovanke Stojković)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Mihaila Petrovića Alasa)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Eustahije Arsić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Božidara Kovačeka)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Dimitrija Mihajlovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Ilije Pantelića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kaću (Ulica vojvođanska)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Kaću (Ulica Miroslava Mike Antića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Milutina Milankovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica dr Đure Jovanovića Kindera)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Imrea Borija)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice Lenke Dunđerski)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Novom Sadu (produžetak Ulice cetinjske)

– Rešenje o utvrđivanju produžetka ulice u Rumenki (produžetak Ulice Stevana Sinđelića)

50. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2019. godinu

51. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2020. godinu

52. Izveštaj i analiza rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada u vezi sa organizacijom i sprovođenjem preventivnih i operativnih mera zaštite od epidemije i pandemije na području Grada Novog Sada u 2020. godini, za vreme vanrednog stanja i nakon ukidanja radi ublažavanja posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

53. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada 2019. godinu

54. Izveštaj Lokalnog ombudsmana za 2019. godinu

55. Izveštaj  o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2019. godinu

56. Odluka o dodeli stana

57. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Petrović“, Begeč

– Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad

– Rešenje o postavljenju zamenika gradskog pravobranioca

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad