Obaveštavamo građane da je odloženo održavanje javne sednice Komisije za planove, koja je bila zakazana za 11. jun 2020. godine u 9 časova, u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj je bilo predviđeno razmatranje primedbi, predloga  i sugestija na:

1. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije centra Sremske Kamenice (lokalitet verskog objekta na Trgu kralja Petra I), nakon javnog uvida

2. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čenej (usklađivanje zaštitne zone dalekovoda sa propisima), nakon javnog uvida

3. Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet Bangladeš), nakon ponovnog javnog uvida

4. Nacrt plana detaljne regulacije KIP u Sremskoj Kamenici, nakon ponovnog javnog uvida.

O novom terminu održavanja javne sednice građani će biti obavešteni naknadno.