Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu, danas je obeležio 60 godina od osnivanja, a svečanosti ove obrazovne i naučne ustanove prisustvovala je i predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović.

U okviru svečanog obeležavanja šest decenija od osnivanja dodeljene su povelje fakulteta istaknutim pojedincima i institucijama, a u ime gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića povelju je primila predsednica novosadske Skupštine MSc Jelena Marinković Radomirović.

Tokom programa, dekanica Medicinskog fakulteta prof. dr Snežana Brkić prisutnima je predstavila istoriju, razvoj i planove fakulteta. Kako je rečeno, u okviru delatnosti visokog obrazovanja Medicinski fakultet obavlja studije prvog, drugog i trećeg stepena kao i razne oblike studija za inovacije znanja i stručnog obrazovanja iz oblasti medicinskih nauka. Medicinski fakultet u Novom Sadu organizuje i studije za sticanje zvanja doktor medicine, doktor stomatologije i magistar farmacije.

Ovi programi ostvaruju se kroz integrisane studije, a od osnivanja do danas oko 13.000 lekara, stomatologa i farmaceuta je diplomiralo na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Proslavi su prisustvovali lekari, profesori Medicinskog fakulteta, predstavnici republičkih i pokrajinskih ustanova i instutucija, kao i saradnici i prijatelji ove visoko obrazovane ustanove.