Na današnjoj sednici Saveta za javni red i mir i bezbednost razmatran je i većinom glasova prihvaćen Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu.

U Izveštaju se kaže da Program obuhvata nabavku navalnog vatrogasnog vozila (vozilo sa pripadajućom opremom) kao nastavak realizacije iz 2018. godine. Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su iz budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu u iznosu od 31.500.000,00 dinara.

Sredstva za ugovoreni iznos od 29.562.840,00 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost za navedeno navalno vatrogasno vozilo plaćena su dobavljaču 19.08.2019. godine. Navalno vatrogasno vozilo je dato na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije – Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu, na osnovu Ugovora o davanju na korišćenje navalnog vatrogasnog vozila (vozilo sa pripadajućom opremom), rečeno je na sednici.