Danas je održana III sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Ostavka Marka Jovanovića na funkciju odbornika u Skupštini Grada Novog Sada

2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

3. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2019. godinu

4. Odluka o dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

5. Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Novog Sada

6. Odluka o dopuni Odluke o uređenju Grada Novog Sada

7. Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Grada Novog Sada (lokalitet radne zone u Kaću)

8. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2020/2021. godinu

9. Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Novog Sada, Republika Srbija i Administracije Petrogradskog rejona Sankt-Peterburg, Ruska Federacija

10. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini za period januar-decembar 2019. godine

11. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. godinu- tekuće subvencije

12. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2019. godinu

13. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu,  za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu, za period I-XII 2019. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2019. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 01. januar – 31. decembar 2019. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

19. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2019. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu

21. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

22. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2019. godinu

23. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2019. godinu

24. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2019. godinu

25. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2019. godinu

26. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem JKP „Informatika“ Novi Sad za 2019. godinu

27. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2019. godinu

28. Izveštaj o realizaciji Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2019. godinu

29. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

30. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2019. godinu

31. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu, sa Redovnim godišnjim finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2019. godinu

32. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu

33. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“  Novi Sad za 2019. godinu

34. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2019. godinu

35. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2019. godinu

36. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar-decembar 2019. godine

37. Izveštaj o izvršenju budžeta Grada Novog Sada u periodu od 1. januara do 30. juna 2020. godine

38. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 01. januar – 30. jun 2020. godine

39. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2020. godine

40. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2020. godine

41. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar – 30. jun 2020. godine

42. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2020. godinu, za period I-VI 2020. godine

43. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2020. godinu, za period 1. januar-30. jun 2020. godine

44. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2020. godine

45. Zaključak povodom Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31 mart 2020. godine

46. Zaključak povodom Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30 jun 2020. godine

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2019. godine

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2019. godine

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2019. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2019. godinu

59. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2020. godinu

61. Rešenje o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom između Grada Novog Sada i EUROINVEST NS DOO NOVI SAD

62. Odluka o konverziji potraživanja Grada Novog Sada u udeo Grada Novog Sada u kapitalu Preduzeća za vodne puteve Ivan Milutinović – PIM a.d. Beograd i otpisu potraživanja ovom privrednom društvu

63. Ostavka Dobrosava Arsovića na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“, Novi Sad

64. Ostavka Dušana Bajića na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“, Novi Sad

65. Ostavka Nenada Barca na funkciju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Informatika“, Novi Sad

66. Ostavka Gorana Zarića na funkciju direktora Stambene agencije Grada Novog Sada

67. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad

68. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad

69. Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Informatika“ Novi Sad

70. Rešenje o imenovanju likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji

71. Rešenje o imenovanju likvidacionog upravnika Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ u Novom Sadu – u likvidaciji

72. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Stambene agencije Grada Novog Sada

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i dva člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Novosadskog pozorišta –  Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Srednje mašinske škole Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin“ u Novom Sadu

– Rešenje o razrešenju člana i imenovanju dva člana Školskog odbora Gimnazije „Svetozar Marković“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju dva člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Isidora Sekulić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za ekonomski razvoj Grada

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada