Članovi Saveta za kulturu i informisanje su na danas održanoj sednici većinom glasova prihvatili Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2019. godinu, Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu za 2019. godinu, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad, Predlog odluke o izmenama Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture i Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu.

Prihvaćeni su izveštaji o radu i poslovanju za 2019. godinu i to, Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Kulturnog centra Novog Sada, Gradske biblioteke u Novom Sadu, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Sterijinog pozorja, Novi Sad, Pozorišta mladih, Novi Sad, Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin, Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog, Kulturnog centra „Rumenka“ i „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad.

Savet je usvojio predloge rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada za 2020. godinu i to, Kulturnog centra Novog Sada, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin, Sterijinog pozorja, Novi Sad, Kulturnog centra „Rumenka“ i Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“.

Na današnjoj sednici usvojeni su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada za 2020. godinu i to, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Gradske biblioteke u Novom Sadu, Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin, „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Novi Sad, Pozorišta mladih, Novi Sad, Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog i Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad.