Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova usvojili su Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad, Predlog odluke o dodeli stana, Predlog Plana detaljne regulacije centra Rumenke i Predlog Plana detaljne regulacije dela centra u Veterniku.

Na današnjoj sednici usvojeni su predlozi Odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije i to, naseljenog mesta Bukovac (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38), prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope), naseljenog mesta Futog (lokalitet severno od Ulice Moše Pijade), starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet garaže u Ulici Modene).

Savet je usvojio predloge odluke o izradi Plana detaljne regulacije i to, područja za poslovanje južno od Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu, blokova između Temerinske, Kisačke i Dositejeve ulice u Novom Sadu, dela Salajke severno od Partizanske ulice u Novom Sadu, dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu, područja južno od gradske glavne saobraćajnice na Alibegovcu a zapadno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu i područja južno od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu a istočno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu.

Na istoj sednici privaćen je Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa broj 42-44), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 64-66) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije  linijskog centra duž Ulice carioce Milice u Futogu (lokalitet na parcelama br. 3001, 3003 i 3004 K.O. Futog).