Članovi Saveta za komunalne delatnosti su na danas održanoj sednici većinom glasova usvojili Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu, Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2020. godine, Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnost Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu – za period januar – juni 2020. godine i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu, za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine.

Savet je prihvatio i Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnh delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini, Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu, Predlog odluke o uniformi i oznakama na uniformi komunalnih milicionara i Predlog odluke o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opremi Komunalne milicije Grada Novog Sada.

Usvojeni su predlozi odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju i to, Radne organizacije „Novosadska toplana“ u Novom Sadu, kao javnog preduzeća, Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad i komunalne radne organizacije „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su predlozi odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti, kao i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja javno komunalnih preduzeća iz Novog Sada za 2020. godinu i to, „Vodovoda i kanalizacije“, „Gradskog zelenila“ i „Parking servisa“.

Savet je usvojio i Predlog odluke o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2020. godini, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad.