Danas je održana IV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su doneta sledeća akta:

1. Ostavka Miloša Pajovića na funkciju odbornika Skupštine Grada Novog Sada

2. Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Novog Sada sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

3. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu

4. Izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu – tekuće subvencije, za period januar – jun 2020. godine

5. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnost Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2019. i 2020. godinu – za period januar – juni 2020. godine

6. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu, za period od 1. januara do 30. juna 2020. godine

7. Šestomesečni izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

8. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu

9. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

10. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

11. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu

12. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu

13. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu

14. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu

15. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2019. godinu

16. Izveštaj o radu i poslovanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu

17. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2019. godinu

18. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2019. godinu

19. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2019. godinu

20. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad za 2019. godinu

21. Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2019. godinu

22. Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu za 2019. godinu

23. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2020. godinu

24. Odluka o izmenama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2020. godinu

25. Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2020. godini

26. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2020. godinu

27. Odluka o uniformi i oznakama na uniformi komunalnih milicionara

28. Odluka o boji i načinu označavanja vozila, plovila i opremi Komunalne milicije Grada Novog Sada

29. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

30. Odluka o izmenama Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

31. Odluka o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva u ustanovama primarne zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Novog Sada

32. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Radne organizacije „Novosadska toplana“ u Novom Sadu, kao javnog preduzeća

33. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

34. Odluka o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Vodovod i kanalizacija“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća

35. Plan detaljne regulacije centra Rumenke

36. Plan detaljne regulacije dela centra u Veterniku

37. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Bukovac (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 Kv)

38. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Jovana Cvijića broj 38)

39. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (prostor u južnom delu bloka između Ulice Laze Nančića i Bulevara Evrope)

40. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet severno od Ulice Moše Pijade)

41. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije starog gradskog centra i područja Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet garaže u Ulici Modene)

42. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja za poslovanje južno od Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu

43. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije blokova između Temerinske, Kisačke i Dositejeve ulice u Novom Sadu

44. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Salajke severno od Partizanske ulice u Novom Sadu

45. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela Salajke južno od Partizanske ulice u Novom Sadu

46. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja južno od gradske glavne saobraćajnice na Alibegovcu a zapadno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu

47. Odluka o izradi Plana detaljne regulacije područja južno od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu a istočno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu

48. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa broj 42-44)

49. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Doža Đerđa br. 64-66)

50. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice carice Milice u Futogu (lokalitet na parcelama br. 3001, 3003 i 3004 K.O. Futog)

51. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

52. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

53. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

54. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u  2020. godini

55. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2020. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

56. Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledice epidemije zarazne bolesti COVID-19 U Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

57. Odluka o Programu ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledice epidemije zarazne bolesti COVID-19 U Republici Srbiji, Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2020. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2020. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2020. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu

62. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2020. godinu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2020. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2020. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2020. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2020. godinu

67. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2020. godinu

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2020. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2020. godinu

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2020. godinu

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2020. godinu

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Novi Sad za 2020. godinu

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2020. godinu

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2020. godinu

77. Rešenje o saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2020. godinu

78. Rešenje o saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2020. godinu

79. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2020. godinu

80. Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima u Gradu Novom Sadu

81. Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

82. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad

83. Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2020. godinu

84. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Istorijskom arhivu Grada Novog Sada

85. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

86. Rešenje o otuđenju poslovnog prostora iz javne svojine Grada Novog Sada, Lekarskoj komori Srbije sa sedištem u Beogradu

87. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada „SPV TISA“ d.o.o. Novi Sad

88. Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Novog Sada Društvu sa ograničenom odgovornošću za obavljanje naučnoistraživačkih i razvojnih poslova „INSTITUT GOŠA“, Beograd

89. Odluka o dodeli stana

90. Izbor člana Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja na predlog Odborničke grupe ZA NAŠ NOVI SAD – ISTIN

91. Imenovanje člana i zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe ZA NAŠ NOVI SAD – ISTINA

92. Imenovanje člana i zamenika člana Gradske izborne komisije na predlog Odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

93. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i pet članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i pet članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti četiri člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanje dva člana Upravnog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti pet članova Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju tri člana Upravnog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Sterijinog pozorja, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

– Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Laza Kostić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Andrić“, Budisava

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljudovit Štur“, Kisač

– Rešenje o razrešenju predsednika i člana i izboru predsednika Saveta za ekonomski razvoj Grada

– Rešenje o razrešenju člana Saveta za kulturu i informisanje

– Rešenje o izboru člana Saveta za ekonomski razvoj Grada

– Rešenje o izboru člana Saveta za kulturu i informisanje

– Rešenje o izboru člana Saveta za zaštitu životne sredine

– Rešenje o izboru člana Saveta za sport i omladinu

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad