Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Grada Novog Sada oglašava da će se 107. sednica Komisije za planove Skupštine Grada Novog Sada održati u četvrtak, 5. novembra 2020. godine, u zgradi JP „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad, Ulica sutjeska broj 2, u amfiteatru na I spratu, sa početkom u 9 časova.

Na javnom delu sednice će se razmatrati:

  1. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije radne zone u severoistočnom delu grada Novog Sada (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV), nakon  javnog uvida,
  2. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV) nakon javnog uvida,
  3. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (zbog promene širine koridora dalekovoda 110 kV) nakon javnog uvida,
  4. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt plana detaljne regulacije prostora za poslovanje u severnom delu Stepanovićeva nakon javnog uvida,
  5. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet stadiona „Karađorđe“ sa neposrednim okruženjem) nakon javnog uvida,
  6. Podnete primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet javnih službi u Zmaj Jovinoj ulici) nakon javnog uvida.

Nacrt plana bio je izložen  na javni uvid, a zainteresovana lica, koja su u toku trajanja javnog uvida dostavila pisane primedbe, imaju pravo da na javnoj sednici Komisije za planove obrazlože svoje primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

Usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, mole se sva zainteresovana fizička i pravna lica koja žele da prisustvuju javnoj sednici Komisije za planove, da svedu broj predstavnika na minimum, uz obavezno poštovanje propisanih mera zaštite, kao i da se prijave Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove na planiranje@uprava.novisad.rs  ili na broj telefona: 021/423-015.