Članovima Saveta za osobe sa invaliditetom na danas održanoj sednici predstavljena je Organizacije za pomoć ženama s invaliditetom Iz Kruga – Vojvodina.

Kako je na današnjoj sednici prezentovano, ova Organizacija od 2007. godine doprinosi unapređenju položaja žena i muškaraca sa invaliditetom sprovodeći niz usluga i aktivnosti. To su pre svega psihosocijalne i terapijsko-edukativne usluge u koje spada SOS telefon za žene izložene nasilju, pravno savetovanje i zastupanje za žene izložene nasilju, psihosocijalna podrška i savetovnje za žene izložene nasilju i organizovanje ginekoloških pregleda za žene sa invaliditetom.

Preko info-centra za osobe sa invaliditetom, ova Organizacija pruža informativnu podršku putem telefona, SMS poruka, imejl poruka i lično, zatim daje pravno savetovanje i zastupa osobe sa invaliditetom, izdaje elektronski medij „Portal o invalidnosti“, izdaje knjige u oblasti studija invalidnosti, poseduje čitaonicu za osobe sa invaliditetom kao i savetovalište „Seks pozitivan centar“. Pored toga, Iz Kruga – Vojvodina sprovode i aktivnosti kao što su edukativne radionice sa elementima radne obuke, radionice angažovane umetnosti, istraživački rad, aktivnost zagovaranja kao i razne kampanje.