Akcija „Dan jednakih plata“, koju Komisija za rodnu ravnopravnost organizuje svake godine krajem novembra i početkom decembra, usled pandemije KOVIDA 19 i poštovanja epidemioloških mera, ove godine promovisaće se putem elektronskih platformi, internet portala i društvenih mreža, odlučeno je na današnjoj sednici Komisije za rodnu ravnopravnost. Kako je rečeno na sednici, iako Srbija beleži bolje rezultate u izgradnji društva jednakih mogućnosti od mnogih zemalja Evropske unije i regiona, moramo učiniti zajednički napor da se postojeće stanje unapredi i da se žene i muškarci izjednače u pogledu svih prava, Komisija za rodnu ravnopravnost želi javnosti da ukaže na problem nejednakih zarada žena i muškaraca.

– Mnogo rada i truda stoji iza svake žene i one su te koje moraju da se bore mnogo više od muškaraca da bi napredovale u bilo kom poslu. Situacija na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou poslednjih godina se dosta promenila u korist manje zastupljenog pola, odnosno žena. Danas gotovo polovinu Vlade čine žene, imamo više žena na čelu gradova, opština, lokalnih skuštinskih parlamenata. Glas žena se više čuje i u novosadskom parlamentu, jer imamo ženu na mestu predsednice Skupštine grada, zamenicu predsednice Skupštine grada, kao i to da 44 odsto parlamenta čine upravo žene, a u organima izvršne vlasti su četiri žene na mestu članica Gradskog veća. Svakako više treba da se borimo i za položaj osetljivih grupa, a to su žene sa invaliditetom, žrtve nasilja i Romkinje – istakla je predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Mirjana Vasilić, dodajući da, bez obzira na okolnosti, treba da utičemo na svest javnosti o nužnosti izgradnje ravnopravnog društva.

Cilj akcije „Dan jednakih plata“ biće da se i ove 2020. godine ukaže javnosti na neravnopravan položaj žena u pogledu odnosa prosečnih zarada koje ostvare žene i muškarci, a Komisija za rodnu ravnopravnost još jednom poziva sve privredne subjekte da u svom poslovanju učine mnogo više za ekonomsko osnaživanje žena u našem društvu, jer bez ekonomske jednakosti nema jednakih mogućnosti za žene i muškarce, a samim tim nema ni rodne ravnopravnosti.

– Ovo svakako jeste simbolična akcija, ali simboli su uvek značajni ako ih prate iskrena opredeljenja i ako se simbolom zastupa važan cilj, a izgradnja ravnopravnog društva je za sve građanke i građane Srbije i Novog Sada najvažniji cilj – zaključila je Vasilić.

Kako je rečeno na sednici, Grad Novi Sad će i ove godine podržati kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ i Gradsku kuću i sat na Petrovaradinskoj tvrđavi osvetliti narandžastom bojom od 25. novembra. do 10. decembra i pružiti podršku svim ženama žrtvama nasilja.