Ženska odbornička mreža Skupštine Grada Novog Sada, koju čine odbornice novosadskog parlamenta, danas je održala konstitutivnu, ujedno i radnu sednicu, na kojoj je za predsednicu izabrana Mirjana Vasilić,

a donet je i Poslovnik ovog radnog tela. Ženskoj odborničkoj mreži pristupile su 33 odbornice, a prvoj sednici prisustvovale su i predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović, kao i članica Gradskog veća za obrazovanje Dina Vučinić.

Predsednica odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. Sanja Draško izjavila je da se Ženska odbornička mreža formira kao posebna grupa odbornica, koja svoj rad zasniva na volonterskoj osnovi.

– Ovo je treći saziv i treći put okupljanje nas odbornica, nas žena u Skupštini, oko ideje jačanja uloge žena u razvoju savremenog društva. Podsetiću da su odbornice Srpske napredne stranke 2014. godine osnovale Žensku odborničku mrežu i nismo odustale od borbe za rodnu ravnopravnost, pa tako danas na svim nivoima vlasti imamo žene.

U skupštinskim klupama je više od 40 odsto žena, a i na rukovodećim položajima je značajno promenjena slika. Smatram veoma važnom činjeicu da se bez obzira na stranačku pripadnost danas odbornice okupljaju u želji da daju svoj doprinos poštovanju rodne ravnopravnosti u svim aspektima života i borbi protiv diskriminacije – poručila je Sanja Draško.

Ona je dodala da je podršku za osnivanje Ženske odborničke mreže pružio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je i u prethodnom periodu podržavao rodno budžetiranje, rodnu ravnopravnost i sve akcije i projekte Ženske odborničke mreže u prethodnim mandatima.

Na današnjoj sednici usvojen je Poslovnik Ženske odborničke mreže Skupštine Grada Novog Sada, kojim se uređuju naziv, javnost rada, programska načela i ciljevi, sastav, prava i obaveze članica, organi, izbor, kao i druga pitanja od značaja za rad Ženske odborničke mreže. Ženskoj odborničkoj mreži pristupa se dobrovoljno, a danas je mreži pristupilo 33 odbornice Skupštine Grada Novog Sada.