Na današnjoj sednici članice i članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Predlog odluke o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu.

Program obuhvata nabavku navalnog vatrogasnog vozila zajedno sa pripadajućom opremom koja ide uz ovo vozilo. Sredstva za realizaciju ovog Programa obezbeđena su iz budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara.

Predlogom odluke određeno je da će ce navalno vatrogasno vozilo sa pripadajućom opremom dati na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije – Uprava za vanredne situacuje u Novom Sadu, dok će se bliži uslovi za davanje navalnog vatrogasnog vozila sa pripadajućom opremom, kao i međusobna prava i obaveze urediti posebnim ugovorom koju zaključuju Gradonačelnik Grada Novog Sada i Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije – Uprava za vanredne situacije u Novom Sadu.

Za razliku od ostalih vatrogasnih vozila navalno vatrogasno vozilo izlazi prvo na intervenciju jer je najkompletnije, odnosno opremljeno je opremom i alatom za gašenje svih vrsta požara, a u novije vreme i opremom za tehničke intervencije. Sadrži rezervoar za vodu, rezervoar za penilo, pumpu, vodenu instalaciju, prenosne aparate za gašenje požara prahom i ugljen dioksidom, prenosni aparat za gašenje požara lakih metala i može da odgovori na skoro sve vrste intervencija. Posada ovog vozila  sastoji se od komandira, vozača i četiri vatrogasca, te se i po tome razlikuje od ostalih vatrogasnih vozila.