Članovi Saveta za kulturu prihatili su na današnjoj sednici predloge programa rada gradskih ustanova kulture za narednu godinu i uputili ih Skupštini Grada  Novog Sada na razmatranje. Među prihvaćenim programima su Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rad Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu, potom Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház“, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornici i odbornice na sednici Skupštine grada, zakazanoj za utorak, 29. decembra.