Članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i društvenu brigu o deci i porodici na današnjoj sednici većinom glasova su usvojili Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apoteke Novi Sad za 2019. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu, Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Doma zdravlja „Novi Sad“ Novi Sad za 2019. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2020. godinu.

Prihvaćeni izveštaji i Predlog odluke upućeni su Skupštini Grada Novog Sada, o kojem će odbornici raspravljati na sledećoj sednici Skupštine zakazanoj za 29. decembar.