Članice i članovi Saveta za osobe invaliditetom na današnjoj sednici imali su priliku da se upoznaju sa radom Udruženja obolelih od multiple skleroze Južnobačkog okruga „MultiS“.

Kako je na današnjoj sednici rečeno ovo Udruženje je u sastavu „Društa multipla skleroze Vojvodine“ koje je osnovano 1991. godine, najbrojnije je u Vojvodini, okuplja preko 230 novosađana i preko 50 članova iz drugih opština. Osnovni zadatak ovog Udruženja je okupljanje obolelih, njihovih prijatelja, lekara i socijalnih radnika, radi ostvarivanja ciljeva bitnih za unapređenje opšteg položaja obolelih.

Aktivnosti koje sprovodi ovo Udruženje u saradnji sa humanitarnim organizacijama Novog Sada su obilasci teško pokretnih i nepokretnih članova, zatim prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći za članove, a pre svega lekova, ortopedskih pomagala, hrane, odeće i obuće. U saradnji sa društvenim institucijama ovo Udruženje obezbeđuje razne benificije članstva kao što su: komunalne i telefonske usluge, povlašćena vožnja u gradskom i prigradskom saobraćaju, besplatno parkiranje, besplatnu putarinu, besplatne karte za Štrand, pakete iz Crvenog Krsta Grada Novog Sadan, korišćenje sportskih terena i drugo. Udruženje obavlja prevoz svojih članova na sve aktivnosti i za njihove lične potrebe u kombi vozilu specijalno prilagođenom za osobe u kolicima, a to su pre svega prevoz do lekara na pregled, invalidsku komisiju i prevoz do banje. Osim toga, Udruženje organizuje predavanja i tribine iz oblasti multple skleroze, podstiče aktivnosti članova na polju kulturno-zabavnog i sportsko-rekreativnog života, uspostavlja veze i širi saradnju sa srodnim društveno-socijalno humanitarnim organizacijama radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa Udruženja.