Sednica Skupštine Grada Novog Sada, deseta po redu, održaće se u ponedeljak, 8. februara, a zbog poštovanja epidemioloških mera sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Na predloženom Dnevnom redu sednice nalazi se 22 tačke, od kojih se deo odnosi na oblast socijalne zaštite. Među njima su Predlog odluke o izmeni i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, kao i Predlog odluke o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za 2021. godinu. Predlogom prve odluke predviđena je, kao nova dnevna usluga, usluga svratište za decu ulice. Takođe, Predlogom ove odluke preciziran je i uslov u pogledu ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć u okviru postpenalne zaštite, odnosno lica koja su izdržala kaznu zatvora u trajanju od najmanje godinu dana. Predlogom odluke o Programu investicionih aktivnosti Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu za ovu godinu utvrđuje se program investicionih aktivnosti u visini od 7,5 miliona dinara, a odnosi se na izradu grafičke i numerečike analize lokacije, izradu geodetskih snimaka lokacije i elaborata, te izradu projektno-tehničke dokumentacije radi izgradnje objekta Prihvatilišta za odrasla i stara lica u Futogu. Na Dnevnom redu je predloženo i nekoliko tačaka koje se odnose na podršku prilikom kupovine stana u javnoj svojini grada za jednočlana i višečlana domaćinstva, a podrška se odnosi na stanove u zgradi u Kisačkoj 55, porodicama koje su ostvarile najviše bodova na Javnom pozivu Stambene komisije.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o izmeni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, a predloženom izmenom Odluke vrši se preraspodela planiranih sredstava za finansiranje između postojećih pozicija Programa, i to tako da se ne menjaju obim i struktura prihoda i rashoda u budžetu Grada, koji se odnose na Program.

Pored ove tačke, odbornici će raspravati i o Predlogu odluke kojim se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini Republike Srbije, u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, kao i o Predlogu rešenja o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i člana Odbora stalne manifestacijeu oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“.

Među predloženim tačkama nalaze se i tačke kojima se ustupaju na korišćenje objekti u svojini Grada i to Mesnoj zajednici „Južni Telep“ , Mesnoj zajednici „Detelinara“ i Muzeju Grada Novog Sada, a predložene su i tačke koje se tiču urbanističkih planova: Predlog plana detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (Odnosi se na lokalitet Danila Kiša broj 21) i Predlog odluke o izradi Plana generalne regulacije blokova uz Bulevar Evrope u Novom Sadu.

Takođe, na Dnevnom redu će se naći i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, potom Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2020. godinu, te Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad.

Odbornici i odbornice će na zasedanju odlučivati i o Predlozima Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja, te imenovanju člana Gradske izborne komisije.