Predsednica Skuštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović, zajedno sa predsednicom i zamenicom predsednice Komisije za rodnu ravnopravnost Mirjanom Vasilić i Majom Sedlarević,

razgovarala je danas u gradskom parlamentu sa predstavnicima Inicijative za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman (IRIDA) o mogućoj saradnji, zajedničkim projektima i potencijalnim zajedničkim aktivnostima. IRIDA je osnovana 2018. godine, a cilj Inicijative je da se mladi podstaknu na aktivizam u oblasti rodne ravnopravnosti.

– Skupština grada sa svojim radnim telom Komisijom za rodnu ravnopravnost je otvorena za saradnju i podršku za ideje i projekte koje želite da realizujete. Veoma je bitno da se poruka o rodnoj ravnopravnosti, kao i o borbi protiv nasilja nad ženama što više i dalje čuje.

Potrebno je da svi zajedno, kako državne institucije, tako i nevladin sektor, utičemo na svest ljudi, da pokažemo društvu, stvarnim žrtvama nasilja da postoji izlaz iz takvih nezahvalnih, teških i nesrećnih životnih okolnosti – poručila je predsednica Skupštine grada MSc Jelena Marinković Radomirović, dodajući da su vrata gradskog parlamenta uvek otvorena za saradnju kada je reč o takvim i sličnim idejama i projektima.

Tokom razgovora, predstavnici IRIDE predstavili su projekte, među kojima je i distribucija plakata sa SOS kontaktima podrške, na koje žrtve nasilja mogu da se jave.Tokom prethodnog perioda, kako je objašnjeno, plakati su zalepljeni na više od 50 ulaza, lokala, kompanija i organizacija, a tokom današnje posete plakati su postavljeni i na oglasne table u zgradi Skupštine Grada Novog Sada. Kako je rečeno, veoma je bitno da se u prostorima, kroz koje prolazi velik broj ljudi zbog raznih obaveza i poslova, nalaze i plakati sa telefonima pomoći žrtvama nasilja, kako bi ih video što veći broj ljudi. Prema procenama Inicijative, ova nevladina organizacija uspela je da informiše više od 15.000 osoba o SOS telefonima, a akcija je, pored lepljenja plakata, realizovana i putem društvenih mreža.

Predsedica Komisije za rodnu ravnopravost Mirjana Vasilić i njena zamenica Maja Sedlarević, pozvale se predstavnike IRIDE da prisustvuju sednici Komisije, kako bi se preciznije utvrdilo na kojim projektima i na koji način može doći do zajedničkih akcija.

Inicijativa za ravnopravnost, inovativnost i društveni angažman, pored pomenutih akcija, sprovodi radionice, javne događaje i kampanje u cilju podizanja svesti o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.