Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje na današnjoj sednici razmatrali su Inicijativu Prirodno-matematičkog fakulteta, Novi Sad za postavljanje biste akademika dr Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu.

Inicijativu za postavljanje biste profesora dr Bogoljuba Stankovića ispred zgrade Departmana fiziku i Departmana za matematiku i informatiku je podneo Departman za matematiku i informatiku Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta.

Savet je konstatovao da je, pre odlučivanja o ishodu Inicijative, potrebno pribaviti mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad o ovoj Inicijativi.