Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2020. godinu.

Izveštajem o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2020. godinu prikazan je način koriišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i realizacija programskih aktivnosti gde je utrošeno 94,42 odsto planiranih sredstava.

Od ukupno 15.080.405,73 dinara neutrošenih sredstva budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada u izveštajnoj godini najveći deo su neutrošena sredstva vezana za Programsku aktivnost „Izrada Geografskog informacionog sistema zelenih površina Grada Novog Sada“ i to u iznosu od 12.744.000,00 dinara. Obzirom da je rok realizacije navedene aktivnosti prenet za 2021. godinu preostala sredstva će biti realizovana u 2021. godini što je i planirano u Budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu i Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Usvojeni Izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.