Članovi Saveta za kulturu i informisanje na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu.

Prema Predlogu odluke, 3adatak Odbora je da sprovede Odluku o postavljanju biste akademika Bogoljuba Stankovića u Novom Sadu i obavi i druge poslove potrebne za sprovođenje Odluke. Odbor ima predsednika i četiri člana koje imenuje Skupština Grada Novog Sada, dok će stručne poslove za potrebe Odbora obavljati Gradska uprava za kulturu.

Prihvaćeni Predlog odluke upućen je Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.