Članovi Saveta za sport i omladinu prihvatili su na današnjoj sednici Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2020. godini i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Prema Izveštaju, ukupan iznos utrošenih sredstava iz budžeta Grada Novog Sada u 2020. godini za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za neriod 2019-2022. godine u 2020. godini je 21.490.000 dinara. Ukupan broj direktnih korisnika aktivnosti, koje su realizovala udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi je 93.689, što je za 7,Z odsto više od planiranih 87.274 korisnika. Prosečna starost direktnih korisnika bila je 23 godine.

Kako se još navodi, nosioci projekata uspostavljali su formalnu i neformalnu saradnju sa drugim udruženjima ili sa javnim ustanovama i uz njihovu podršku realizovali pojedine aktivnosti ili ceo projekat. Partnerstva za ovu godinu ostvarena su sa 143 aktera iz civilnog sektora i 88 aktera iz javnog sektora.

Izveštaj će se naći pred odbornicima i odbornicama na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.