Sednica Skupštine Grada Novog Sada, 13. po redu, održaće se sutra u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine. Na predloženom Dnevnom redu sednice nalazi se svega šest tačaka, a vodeće teme odnose se na Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu i Predlog odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, neposrednom pogodbom, bez naknade. Usvajanjem ovih tačaka stiču se uslovi za realizaciju izgradnje kovid bolnice, investicije koja je nedavno najavljena i od značaja je za Republiku Srbiju.

Predlogom odluke o izmenama i dopuni Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za ovu godinu, povećavaju se planirani prihodi i rashodi za finansiranje navedenog Programa. Naime, zbog opšte epidemiološke situacije i potrebe da se neodložno stvore preduslovi za pokretanje postupka javne nabavke radova na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom za potrebe opremanja lokaliteta kovid bolnice na Mišeluku III, neophodno je da se kroz Program uređivanja građevinskog zemljišta obezbedi 250 miliona dinara.

Drugom tačkom, Predlogom odluke o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Republike Srbije, predviđeno je da se neizgrađeno građevinsko zemljište u KO Petrovaradin otuđi neposrednom pogodbom, bez naknade, u javnu svojinu Republike Srbije radi realizacije projekta od značaja za Republiku Srbiju – izgradnju kovid bolnice.

Na predloženom Dnevnom redu predstojeće sednice nalazi se još i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada, Mesnoj zajednici „7. juli“, potom Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2020. godinu, te Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2020. godine JP „Poslovni prostor“ u likvidaciji. Odbornici i odbornice raspravljaće i o pojedinim kadrovskim rešenjima, koje je pripremila Komisija za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja Skupštine Grada Novog Sada.

Sednica novosadskog parlamenta, zbog poštovanja epidemioloških mera, održaće se u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.