Članovi Saveta za sport i omladinu na današnjoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu.

Kako je na današnjoj sednici rečeno, razlog za izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina Novi Sad“ za 2021. godinu su odobrena sredstva od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 30 miliona dinara na ime finansiranja Projekta „Sanacija plaže otvorenog bazena sa tribinskim prostorom“.

 Projektom se predviđa uklanjanje svih postojećih slojeva keramike, hidroizolacije i košuljice sa plaže spoljašnjeg bazena i delom tribina. Nakon demontiranih slojeva predviđa se čišćenje otkrivene konstrukcije mašinskim putem. Po izvršenim pripremnim radovima, na površinu se nanose slojevi reparaturnog maltera, izliva se  cementna košuljica na koju se postavlja hidroizolacioni sloj i lepe keramičke pločice po izboru investitora. Projektom je takođe predviđeno ozelenjavanje krovnih bašta iznad tribina otvorenog bazena.

Prihvaćeni Predlog rešenja upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.