Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku, na današnjoj sednici, prihvatili su Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Futog (lokalitet u zapadnom delu naseljenog mesta Futog) i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Mesnoj zajednici „Veternik“ i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Mesnoj zajednici „Vera Pavlović“. Pomenuti predlozi takođe su upućeni novosadskoj Skupštini razmatranje.