Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje većinom glasova prihvaćen je Predlog programa sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu.

Predlogom programa, utvrđeno je da će se sredstva za izvođenje radova i usluga koristiti u skladu sa Finansijskim planom i Programom rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada za 2021. godinu, u okviru konzervatorsko -restauratorskih i građevinsko zanatskih radova i stručnog i konzervatorskog nadzora na određenim objektima u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Gornja i donja Tvrđava sa podgrađem u Petrovaradinu, objektima u sastavu prostorno kulturno-istorijske celine Staro jezgro Novog Sada, prostorno kulturno-istorijske celine Almaški kraj u Novom Sadu, na spomeniku kulture Uspenskoj crkvi u Novom Sadu, spomeniku kulture Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sv. Apostola Tome u Kovilju, spomeniku kulture ,,Špilerova kuća“ u Petrovaradinu, na objektu u Stepanovićevu, u Ulici Milunke Savić broj 4, objektima u Novom Sadu u celini Blok Mihajla Pupina i Ilije Ognjanovića i na objektima u Ulici Jovana Đorđevića i Vladike Platona.

Predloženi su radovi na objektima u granicama kulturnog dobra prostorno kulturno-istorijske celine Staro jezgro Novog Sada koji do sada nisu bili obuhvaćeni ranijim programima obnove fasada, a valorizovani su kao objekti od posebne vrednosti i njihova zaštita je od posebnog značaja za očuvanje identiteta graditeljskog nasleđa starog jezgra grada – rečeno je na sednici prilikom obrazlaganja.