Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje na dnevnom redu je bilo razmatranje mišljenja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom podnete Inicijative Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva za postavljanje biste dr Petra Švarca u Novom Sadu.

Kako je rečeno, Sekcija za umetnost, kulturu i humanost Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva zajedno sa Naučnim društvom za istoriju zdravstvene kulture Vojvodine, pokrenula je inicijativu za podizanje spomen biste dr Petra Švarca ispred Pasterovog zavoda u Novom Sadu, a Javno preduzeće „Urbanizam“ i Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada su dali pozitivno mišljenje na ovaj zahtev.

Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje većinom glasova su prihvatili inicijativu i utvrdili Predlog odluke o postavljanju biste dr Petra Švarca, koja će biti upućena na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje.