Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se u sredu, 26. maja, a pred odbornicama i odbornicima naći će se više od stotinu tačaka, među kojima je najvažnija Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o budžetu Grada Novog Sada za ovu godinu.

Sednica Skupštine Grada Novog Sada, 15. po redu, zbog poštovanja epidemioloških mera, održaće se u velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

U okviru pripremanja sednice, predsednica Skupštine Grada Novog Sada MSc Jelena Marinković Radomirović posetila je danas zaposlene u štampariji Skupštine, koji rade na umnožavanju skupštinskog materijala. Iako se materijali odbornicama i odbornicima, Gradskim upravama i medijima dostavljaju elektronski, radnici u štampariji, u okviru prireme svake sednice, umnožavaju i štampaju jedan broj skupštinskih materijala. Predsednica gradskog parlamenta zahvalila se zaposlenima u štampariji, što čine sve kako bi se i tokom obimnijih sednica, kao što je ova, materijali umnožili i dostavili na vreme.

Prema predlogu rebalansa, planirano je da se ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju u iznosu od 33.378.310.333,20 dinara, što predstavlja povećanje od 15,54 odsto. Suficit iz budžeta, bez sredstava iz dodatnih prihoda korisnika, po završnom računu za 2020. godinu iznosi skoro 3,9 milijardi dinara, od čega je 1,75 milijardi, kao planirani suficit, već raspoređeno budžetom za ovu godinu. Preostali deo, koji se raspoređuje rebalansom, iznosi oko 2,12 milijardi dinara.

Uz rebalans kao centralnu temu, odbornice i odbornici će odlučivati i o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu, potom izmenama programa investicionih aktivnosti i programa poslovanja gradskih javnih i javno-komunalnih preduzeća, te izmenama i dopunama onih odluka koje se odnose na razvoj i funkcionisanje komunalnog sistema grada. Na XV sednici odlučivaće se i o izveštajima o realizaciji programa poslovanja novosadskih komunalnih preduzeća za prethodnu godinu, kao i o raspodeli dobiti za 2020. godinu istih preduzeća.

Pred odbornicama i odbornicima će se naći i Predlog odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada, a radi izgradnje botaničke bašte u Novom Sadu, što je prvi korak da grad dobije prvu ustanovu ovog tipa. Predviđeno je da se botanička bašta gradi u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, a njena izgradnja doprineće očuvanju genofonda, naučnim istraživanjima, ali i kulturnoj i turističkoj ponudi Novog Sada.

Na sednici će se raspravljati i o izmenama i dopunama ovogodišnjih programa rada gradskih ustanova kulture, potom o osnivanju mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, kao i o postavljanju biste dr Petra Švarca.

Predloženo je i da se nastavi sa pomaganjem privredi usled pandemija kovida-19, te će se na sednici odlučivati i o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za period januar – avgust ove godine. Pored toga, odbornice i odbornici će raspravljati i o podršci za unapređenje i poboljšanje uslova poslovanja mikro i malih preduzeća i preduzetnika u Novom Sadu.

Na predloženom Dnevnom redu nalaze se i tačke koje se odnose na izradu, ali i dopunu planova generalne i detaljne regulacije, kao i predlog o uzimanju kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj radi nabavke električnih autobusa. Odbornice i odbornici će odlučivati i o imenovanju direktora pojedinih gradskih preduzeća, te drugim kadrovskim rešenjima.