Na današnjoj sednici Saveta za komunalne delatnosti razmatrani su Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Čistoća“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća, Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, CTP Invest DOO Beograd – Novi Beograd, privredno društvo sa registrovanim poslovnim sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd (MB: 21287172, PIB: 110027463), i to građevinske parcele broj: 898/7  K.O.Novi Sad III, u površini od 126.085m2, u radnoj zoni Sever IV, u Novom Sadu, Predlog odluke kojom se predlaže otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade i to katastarske parcele broj 1217 K.O. Petrovaradin, površine 1160m2, Predlog odluke o izmeni Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog preduzeća „Informatika“ Novi Sad i Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad.

Članice i članovi Saveta su prihvatili sve predloge i oni će biti upućeni na narednu sednicu Skupštine Grada na usvajanje.