Članovima  Komisije za predstavke i predloge, na danas održanoj sednici, pismeno se obratio sugrađanin sa predlogom za sprovođenje akcije za napuštanje veoma štetne i česte prakse vozača motornih vozila, da prilikom zaustavljanja ne prekidaju rad motora. Komisija je donela zaključak da ovo pitanje nije u nadležnosti ni Grada Novog Sada ni gradskih uprava i takav odgovor će i uputiti podnosiocu predloga.

Pismenu predstavku podnela je i jedna sugrađanka. Ona navodi da je istu predstavku podnela MZ Jugovićevo i radi se o tome da je potrebno da se uradi pešačka staza od Avijatičarske do ulice Janka Čmelika. Članovi Komisije su doneli zaključak da se ova predstavka uputi MZ Jugovićevo i Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.

Na istoj sednici, razmatran je pristigli odgovor Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije koji se odnosi na održavanje Varadinskog mosta. U Odgovoru je navedeno da su u toku 2019. godine izvršeni radovi na popravci oštećenih metalnih i gumenih delova na dilatacionim spojnicama na kolovozu mosta, a u oktobru prošle godine sanirana je ograda mosta. U toku je postupak rešavanja prava svojine nad Varadinskim mostom, čime će se stvoriti uslovi da se u budžetu Grada Novog Sada mogu planirati sredstva i za značajnije radove na održavanju mosta.