Komisija za nazive delova naseljenih mesta održala je danas sednicu, na kojoj su usvojena Pravila rada Komisije za nazive delova naseljenih mesta Skupštine Grada Novog Sada.

U Pravilima rada ove Komisije između ostalog navedeno je, da pojam „ulica“, obuhvata ulicu, trg, gradsku četvrt, zaseok i druge delove naseljenih mesta na teritoriji Grada Novog Sada. Zatim, predlozi za davanje naziva utvrđivaće se, po pravilu, po imenima ličnosti, događajima i ostvarenjima iz oblasti kulture, umetnosti, nauke i socijalnog i humanitarnog rada. Predlozi za davanje naziva po imenima ličnosti, događajima i ostvarenjima razmatraće se bez obzira na protek vremena od smrti ličnosti i odigravanja događaja, a Komisija, po pravilu, neće razmatrati predloge za davanje postojećih naziva ulica na teritoriji Grada Novog Sada.

Na današnjoj sednici Komisija je prihvatila i Predlog za davanje naziva ulici u Novom Sadu od Ulice Prešernove, kp broj 7433 do kp broj 6977/3 KO Novi Sad II po akademiku Bogoljubu Stankoviću, a na inicijativu Ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu.

Akademik prof. dr Bogoljub Stanković (1924-2018), bio je srpski matematičar, akademik i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.