Članovi Saveta za kulturu i informisanje, na današnjoj sednici prihvatili su većinom glasova Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2020. godinu i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.
Kako je navedeno, aktivnosti na realizaciji Projekata planirane za 2020. godinu su delimično realizovane zbog okolnosti izazvanih pandemijom korona virusa. Iz istog razloga, objašnjeno je, Evropski parlament doneo je odluku da se pomeri godina titule i da Novi Sad bude Evropska prestonica kulture 2022. godine. Projekti Fondacije u prethodnoj godini realizovani su u okviru četiri programska mosta: Most ljubav, Most duga, Most sloboda i Most nada.
Prema obrazloženju, u 2020. godini, ukupno ostvareni prihodi iz budžeta Grada Novog Sada iznose 359.696.295,62 dinara, od čega je deo sredstava u iznosu od 263.710.239,00 dinara opredeljen u prethodnoj godini, a deo u iznosu od 95.986.056,62 dinara predstavlja neutrošeni iznos finansijskih sredstava iz 2019. godine. Od ukupnog iznosa, utrošena sredstva u 2020. godini iz budžeta Grada Novog Sada iznose 210.539.836,27 dinara.
Pored navedenog Izveštaja, članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu za 2020. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Predlog odluke o raspisivanju i sprovođenju Javnog konkursa za izbor kandidata za direktora Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin.
O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada.