Na danas održanoj sednici Saveta za obrazovanje razmatran je Predlog odluke o izmeni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada.

U okviru obrazlaganja rečeno je da se Osnovna muzička škola „Josip Slavenski“ Novi Sad obratila Gradskoj upravi za obrazovanje sa obaveštenjem da je u toku procedura za otvaranje izdvojenog odeljenja škole u prostorijama Srednje tehničke škole ,,Mileva Marić“ u Titelu, koja je i podnela inicijativu za otvaranje izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole ,,Josip Slavenski“ Novi Sad, utemeljenoj na činjenici da postoji značajno interesovanje učenika i roditelja za pohađanje redovnog prvog ciklusa muzičkog obrazovanja, te da je Titel prostorno udaljen od centara gde je organizovano osnovno muzičko obrazovanje 40-50 kilometara.

S tim u vezi, Skupština Grada Novog Sada je u novembru 2020. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti za organizovanje izdvojenog odeljenja Osnovne muzičke škole ,,Josip Slavenski“ Novi Sad u prostorijama Srednje tehničke škole ,,Mileva Marić“ u Titelu, a Pokrajinska Vlada je donela je Zaključak o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, Gradu Novom Sadu, bez naknade, na određeno vreme, i to dve učionice, s mogućnošću korišćenja svečanog hola ove škole – rečeno je na sednici.

S obzirom da su ispunjeni svi uslovi koji su bili preduslov za organizovanje izdvojenog odeljenja, pristupilo se izmeni Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Grada Novog Sada, a ovaj Predlog odluke članice i članovi Saveta za obrazovanje prihvatili su većinom glasova i on će biti upućen na narednu sednicu Skupštine Grada na dalje usvajanje.