Sednica Skupštine Grada Novog Sada održaće se sutra, u sredu 8. septembra, sa početkom u 10 časova, a zbog poštovanja epidemioloških mera sednica gradskog parlamenta održaće se u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Na Dnevnom redu XVIII sednice naći će se više od 30 tačaka. Među predloženim odlukama najviše je onih iz oblasti urbanizma, pa će se tako na dnevnom redu naći nekoliko planova detaljne regulacije, potom izmene i dopune pojedinih planova generalne i detaljne regulacije, kao i odluke o izradi planova.

Pored navedenih, pred odbornicama i odbornicima naći će se Izveštaj o izvršenju budžeta Novog Sada za prvih šest meseci ove godine. Prema predloženom Izveštaju, prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada iz svih izvora sredstava iz budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina, ostvareni su u iznosu od 18.705.464.460,04 dinara, koji je za 11,3 odsto veći od planiranih sredstava budžeta po planovima za izvršenje za dati period i čini 56 odsto planiranih sredstava na godišnjem nivou.

Odbornice i odbornici raspravljaće i o komunalnim temama, među kojima su izmene i dopune Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2021. godinu, potom izveštaji o realizaciji investicionih aktivnosti u prvoj polovini godine za JKP „Put“, „Lisje“ i „Tržnicu“, te davanje saglasnosti na procenu vrednosti kapitala i imovine JKP „Puta“ i Spensa.

Među predloženim tačkama je Predlog odluke o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2021/2022. godinu, prema kojoj se Novi Sad obavezuje da kao finansijsku podršku Fondu za pomenutu školsku godinu obezbedi sredstva za stipendiranje 15 darovitih studenata UNS-a. Stipendija se utvrđuje u neto iznosu od 22 hiljada dinara, po studentu i dodeljuje se mesečno tokom 12 meseci.

Na dnevnom redu predloženo je i nekoliko tačaka iz oblasti kulture, koje se tiču izmena i dopuna statuta KC „Rumenka“ i Novosadskog dečijeg kulturnog centra, kao i tačke iz oblasti socijale: Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za prethodnu, te davanje saglasnosti na Program rada Centra za ovu godinu.

Pred odbornicama i odbornicima će se naći i tačke o prenosu javne svojine sa republike na grad, potom otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta, te razmeni nepokretnosti. Poslednje tačke rezervisane su za kadrovska rešenja, među kojima je i imenovanje direktora JGSP „Novi Sad“.