Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatrano je mišljenje Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada povodom podnete Inicijative Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca TANKOSIĆEVO za postavljanje biste majora Vojislava Tankosića u Kisaču.

Kako je na sednici rečeno, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada je u potpunosti saglasan sa novopredloženom lokacijom za postavljanje biste majoru Vojislavu Tankosiću u središtu kružne zelene površine unutar autobuske okretnice na ulazu u naselje Tankosićevo, koju je predložilo JP „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad.

Članice i članovi Saveta za kulturu i informisanje, na osnovu navedenih stručnih mišljenja, jednoglasno su prihvatili Inicijativu Udruženja ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca TANKOSIĆEVO, a zatim i utvrdili Predlog odluke o postavljanju biste majora Vojislava Tankosića u Kisaču.

Predlogom odluke propisano je da se Vojislavu Tankosiću, komitskom vojvodi i majoru srpske vojske, postavlja bista u Kisaču, izlivena u bronzi na postamentu na javnoj površini-autobuskoj okretnici Tankosićevo u središtu kružne zelene površine, kao i da će sve troškove snositi podnosioci inicijative Udruženje ratnih dobrovoljaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca Tankosićevo, koje čine potomci srpskih kolonista naseljenih posle Prvog svetskog rata.