Komisija za predstavke i predloge danas je održala sednicu, tokom koje je razmatrala predstavke građana, ali i uputila odgovore na ranije poslate predstavke i predloge.

Komisiji za predstavke i predloge na današnjoj sednici, pismeno se obratio sugrađanin iz Ulice braće Ribnikar broj 2, koji ima primedbu na preglasnu živu muziku svakog četvrtka, petka i subote iz kafe-bara na istoj adresi i dodaje da je pomoć za rešavanje ovog problema već potražio preko Skupštine stanara ove zgrade i Komunalne policije ali bez uspeha. Članice i članovi Komisije usaglasili su se da ovu predstavku upute Gradskoj upravi za inspekcijske poslove.

Pismenu predstavku podnela je i sugrađanka iz Ulice Jerneja Kopitara na Telepu koja navodi da su trotoari u ulici u kojoj ona živi, uski i loše urađeni, da su propali i da nisu dugo rekonstruisani. Kako je dalje navela ova sugrađanka, slična je situacija i sa Ulicom Ćirila i Metodija u kojoj se nalazi dečiji vrtić, a koja je bez ivičnjaka i uska, sa dosta rupa, pa kretanje majki sa dečijim kolicima predstavlja veliki problem. Komisija je donela zaključak da ovu predstavku uputi Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije.

Članovi Komisije razmatrali su i uputili na adrese podnosilaca predstavki odgovore od nadležnih institucija dobijene na ranije upućene predstavke građana.