Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada prihvatili su na današnjoj sednici Predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu i uputuli ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

Ovim programom daje se pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama, klasama i kulturama, analiza stanja zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje Program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije.

O prihavćenom Programu raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine grada.