Na današnjoj sednici Saveta za kulturu i informisanje razmatrani su Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad, Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka i Predlog odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék i Predlog odluke o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o podizanju spomenika Apoteoza Srpske Vojvodine u Novom Sadu.

Predlozima odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad, Odluke o osnivanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka i Odluke o osnivanju Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék vrši se usklađivanje Odluke sa odredbama Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad.

Između ostalog, navedenim predlozima propisano je da se pored delatnosti utvrđenih odlukom o osnivanju Ustanove, Statutom Centra mogu utvrditi i druge delatnosti Centra, uređeno je da visinu sredstava za finansiranje delatnosti ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad utvrđuje Skupština Grada Novog Sada, na osnovu predloga godišnjeg programa rada i predloga finansijskog plana ustanove kulture za narednu godinu, kao i projekcija za naredne dve godine, vrši se preciziranje procedure finansiranja Centra u smislu jasno utvrđenih obaveza Grada kao osnivača i ustanove u ovoj proceduri, određena je Gradska uprava za kulturu kao organ osnivača i utvrđene njene obaveze u proceduri određivanja konkretnih programa koji su predmet budžetskog finansiranja, kao i utvrđen način dodele sredstava Centru, a preciziran je i način korišćenja odobrenih budžetskih sredstava, kao i izveštavanje osnivača o radu i finansijskom poslovanju Ustanove.