Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Predlog plana generalne regulacije Almaškog kraja u Novom Sadu, Predlog plana generalne  regulacije prostora između ulica Mičurinove, Novosadskog sajma i Futoške u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije Novog naselja u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije dela Avijatičarskog naselja i Detelinare u Novom Sadu, Predlog plana detaljne regulacije bloka između Temerinske, Kisačke i Dositejeve ulice u Novom Sadu,  Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (lokalitet Grigovac i dr.) i Predlog odluke o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije linijskog centra duž Ulice carice Milice u Futogu (lokalitet na parcelama br. 3001, 3003 i 3004 K.O. Futog).

Na današnjoj sednici usvojeni su i  Predlog odluke o izradi plana generalne regulacije prostora za poslovanje na uglu Temerinskog puta i Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije „Bukovački put II“ u Petrovaradinu, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije prostora  „Livade I“ na Alibegovcu u Sremskoj Kamenici, Predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije dela Kupusišta u Futogu, Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Marka Miljanova i Filipa Višnjića) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet zelene površine uz Bulevar cara Lazara), Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Kać (usaglašavanje pravila uređenja i građenja) i Predlog odluke o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora državnog puta IB-21 na administrativnom području grada Novog Sada (lokalitet stanice za snabdevanje gorivom „Paragovo“).

Savet je  prihvatio Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu, Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar -30. septembar 2021. godine, Predlog rešenja o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom pod tržišnim uslovima između Grada Novog Sada i Dubroja Jovana, Dubroja Branke i Ćorović Darka, iz Novog Sada i Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, centru za socijalni rad Grada Novog Sada.

Prihvaćeni predlozi i informacija upućeni su Skupštini Grada Novog Sada o kojima će raspravljati odbornice i odbornici na sednici Skupštine zakazanoj za ponedeljak, 29. novembar.