Članice i članovi Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici na današnjoj sednici prihvatili su Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Statut Centra za socijalni rad Grada Novog Sada.

U Izveštaju o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu date su aktivnosti koje je Nadzorni odbor sproveo, nakon imenovanja u martu 2021. godine, kroz rad u tri održane sednice. Nadzorni odbor doneo je novi Poslovnik o radu, analizirao Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2020. godinu i Izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za period januar-septembar 2021. godine, razmatrao je rad i poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad na osnovu dostavljenih materijala za sednice, kao i realizaciju donetih odluka Upravnog odbora, na osnovu čega je konstatovao da se rad i finansijsko poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad sprovodio u skladu sa zakonom i aktima Apotekarske ustanove Novi Sad, a navodi se i informacija da su poslovni računi Apoteke deblokirani početkom oktobra, kao i da je Republički fond za zdravstveno osiguranje izmirio svoje obaveze prema Apoteci iz ranijih godina, što sve stvara pretpostavku normalizacije poslovanja Apoteke, mogućnost nabavke lekova koji se izdaju za potrebe pacijenata RFZO, kao i nabavku lekova, parafarmacije, dijetetskih suplemenata i dr. za komercijalne namene, navodi se u Izveštaju.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.