Članovi Saveta za budžet i finansije, na današnjoj sednici prihvatili su Predlog odluke o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu i Predlog odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju Grada Novog Sada za finansiranje projekta Sportski kompleks u Futogu i uputili ih Skupštini Grada Novog Sada na razmatarnje.

Prema Predlogu odluke o izmenama Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Novog Sada sa koeficijentima za nepokretnosti u zonama za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu Ulica Privrednikova od broja 20 do broja 998 i Ulica prof. dr Dragoslava Milisavljevića, koje pripadaju mesnoj zajednici koja se nalazi u drugoj zoni, razvrstavaju se u treću zonu. Kako je obrazloženo, imajući u vidu komunalnu opremljenost, opremljenost javnim objektima i saobraćajnu povezanost sa centralnim delovima jedinice lokalne samouprave, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju, Ulica Privrednikova od broja 20 do broja 998 i Ulica prof. dr Dragoslava Milisavljevića, imaju isti status kao i ulice koje se nalaze u trećoj zoni, te ne ispunjavaju kriterijume za razvrstavanje u drugu zonu.

Prema Predlogu odluke o dugoročnom kreditnom zaduživanju Grada Novog Sada za finansiranje projekta Sportski kompleks u Futogu, odobrava se dugoročno kreditno zaduživanje Grada Novog Sada za finansiranje Projekta Sportski kompleks u Futogu, koji će činiti zatvoreni olimpijski bazen 50h25m i zatvoreni mali (dečiji) bezen 25h7m, potom otvoreni sportski tereni (dva košarkaška, dva odbojkaška i dva teniska terena), dečja igrališta i teretane na otvorenom kao i prateća infrastruktura neophodna za funkcionisanje samog objekta. Zaduživanje bi se realizovalo uzimanjem kredita u iznosu od 1.654.000.000,00 dinara, na domaćem finansijskom tržištu, uz grejs periodom od dve godine. Kako je obrazloženo, u Novom Sadu se u 2022. godini, kao i u naredne dve, očekuje realizacija značajnih infrastrukturnih projekata, planiranih Odlukom o budžetu Grada Novog Sada i Planom javnih investicija za period 2022-2024 godine. Očekivana vrednost javnih investicija u narednoj godini iznosi 13,78 milijardi dinara, koje će se realizovati direktnim finansiranjem, odnosno putem kapitalnih transfera, subvencija i dotacija. Takođe se očekuje realizacija višegodišnjih kapitalnih projekata, jer je Planom javnih investicija za 2023. godinu za kapitalnu potrošnju planiran iznos od 6,85 milijardi dinara, a za 2024. godinu 2,32 milijarde dinara. Iz navedenih razloga, iako se prihodi i primanja budžeta Grada Novog Sada ostvaruju na zadovoljavajućem nivou, korišćenje sredstava dugoročnog kredita po povoljnim uslovima, za finansiranje Projekta Sportski komgleks u Futogu, svakako će omogućiti podizanje kvaliteta života stanovnika naselja Futog, kao i građana koji bi gravitirali ka datom delu grada. Sportski kompleks u Futogu bi koristili učenici osnovnih i srednjih škola, vaterpolo savez, plivački klubovi, rekreativci svih starosnih doba, a postojala bi i mogućnost organizovanja raznih nivoa takmičenja.

Prihvaćeni predlozi upućeni su Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.